Pressebilder

© Thomas Ritz, O.T. 2017 | Pigment, Acrylharz auf Leinwand, 184 x 150 cm | Kat.Nr. 2017-820

Download

Thomas Ritz, O. T., 2016 | Pigment, Acrylharz auf Leinwand, 128 x 105 cm | Kat.Nr. 2016-816

Thomas Ritz, O.T. 2017 | Pigment, Acrylharz auf Leinwand, 105 x 130 cm | Kat.Nr. 2017-821

Download

© Thomas Ritz, O.T. 2017 | Pigment, Acrylharz auf Leinwand, 184 x 150 cm | Kat.Nr. 2017-819

Download

© Thomas Ritz, Glashaus, 2016 | Pigment, Acrylharz auf Leinwand, 184 x 150 cm | Kat.Nr. 2016-810

Download

Thomas Ritz, O. T., 2016 | Pigment, Acrylharz auf Leinwand, 128 x 105 cm | Kat.Nr. 2016-816

© Thomas Ritz, O.T. 2016 | Pigment, Acrylharz auf Leinwand, 128 x 105 cm | Kat.Nr. 2016-816

Download

Thomas Ritz, O. T., 2016 | Pigment, Acrylharz auf Leinwand, 128 x 105 cm | Kat.Nr. 2016-816

© Thomas Ritz, O.T. 2016 | Pigment, Acrylharz auf Leinwand, 105 x 128 cm | Kat.Nr. 2016-818

Download

© Thomas Ritz, O.T. 2015 | Pigment, Acrylharz auf Leinwand, 184 x 150 cm | Kat.Nr. 2015-796

Download

© Thomas Ritz, O.T. 2014 | Pigment, Acrylharz auf Leinwand, 184 x 150 cm | Kat.Nr. 572 | Sammlung KWS

Download

© Thomas Ritz, Hardtack Umbrella, 2012 | Pigment, Acrylharz auf Leinwand, 184 x 150 cm | Sammlung KWS

Download

© Thomas Ritz | Last Update: 2017-10-19