Pressebilder

© Thomas Ritz, O.T. 2017 | Pigment, Acrylharz auf Leinwand, 184 x 150 cm | Kat.-Nr. 820

Download

Thomas Ritz, O. T. 2017 | Pigment, Acrylharz auf Leinwand, 184 x 150 cm | Kat.-Nr. 833

© Thomas Ritz, O. T. 2017 | Pigment, Acrylharz auf Leinwand, 184 x 150 cm | Kat.-Nr. 833

Download

© Thomas Ritz, O.T. 2017 | Pigment, Acrylharz auf Leinwand, 184 x 150 cm | Kat.-Nr. 819

Download

Thomas Ritz, O. T., 2016 | Pigment, Acrylharz auf Leinwand, 128 x 105 cm | Kat.Nr. 2016-816

© Thomas Ritz, O.T. 2017 | Pigment, Acrylharz auf Leinwand, 105 x 130 cm | Kat.-Nr. 821

Download

Thomas Ritz, O. T. 2017 | Pigment, Acrylharz auf Leinwand 65 x 80 cm | Kat.-Nr. 830

© Thomas Ritz, O. T. 2017 | Pigment, Acrylharz auf Leinwand, 65 x 80 cm | Kat.-Nr. 830

Download

Thomas Ritz, O. T. 2017 | Pigment, Acrylharz auf Leinwand,  65 x 80 cm | Kat.-Nr. 831

© Thomas Ritz, O. T. 2017 | Pigment, Acrylharz auf Leinwand, 65 x 80 cm | Kat.-Nr. 831

Download

© Thomas Ritz, Glashaus, 2016 | Pigment, Acrylharz auf Leinwand, 184 x 150 cm | Kat.-Nr. 810

Download

Thomas Ritz, O. T., 2016 | Pigment, Acrylharz auf Leinwand, 128 x 105 cm | Kat.Nr. 2016-816

© Thomas Ritz, O.T. 2016 | Pigment, Acrylharz auf Leinwand, 128 x 105 cm | Kat.-Nr. 816

Download

Thomas Ritz, O. T., 2016 | Pigment, Acrylharz auf Leinwand, 128 x 105 cm | Kat.Nr. 2016-816

© Thomas Ritz, O.T. 2016 | Pigment, Acrylharz auf Leinwand, 105 x 128 cm | Kat.-Nr. 818

Download

© Thomas Ritz, O.T. 2015 | Pigment, Acrylharz auf Leinwand, 184 x 150 cm | Kat.-Nr. 796

Download

© Thomas Ritz, O.T. 2014 | Pigment, Acrylharz auf Leinwand, 184 x 150 cm | Kat.-Nr. 572 | Sammlung KWS

Download

© Thomas Ritz, Hardtack Umbrella, 2012 | Pigment, Acrylharz auf Leinwand, 184 x 150 cm | Kat.-Nr. 353  | Sammlung KWS

Download

© Thomas Ritz | Update: 2024-05-22